Άγιος Γεώργιος Μεσαμπελίτης

Στον οικισμό της Πυργούς σώζεται το σημαντικό ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείό του ναού του Αγίου Γεωργίου του Μεσσαμπελίτη, που στην αυλή της εκκλησίας σώζονται παλαιά πατητήρια, δοχεία και πήλινοι αγωγοί που διοχέτευαν το κρασί στις κρασαποθήκες.

πανήγυρις 3 Νοεμβρίου – Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή