Χρήσιμα

Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 11 και Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο 3

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 11 και το Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο 3, προς ενημέρωση των παραγωγών. Σημείωση: Σε[…]

Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών 05-06-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών 05-06-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών Το Τεχνικό Δελτίο

Ενημέρωση για δολωματικό ψεκασμό δακοκτονίας στις περιοχές Καλλιθέα, Σκαλάνι, Βασιλειές, Φοινικιά και Φορτέτσα

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών θαξεκινήσει δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας:  ·  την Παρασκευή  07 – 06[…]

Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού, Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 8 και το Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο2, προς ενημέρωση των παραγωγών. Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού[…]

Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 7. 22-05-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 7. 22-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών. Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ή[…]

Εχθροί – Ασθένειες του Αμπελιού Νο7

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 7. 21-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών Νο 1, 16-05-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών Νο 1, 16-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών. Όλα τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ηρακλείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου[…]

Δωρεάν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της ενδοχώρας

Ο Δήμος Ηρακλείου και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μ.Α.Ε πραγματοποίησαν ενημερωτικές συναντήσεις σε όλες της Τοπικές Κοινότητες του Δήμου ώστε να δρομολογηθούν παρεμβάσεις[…]

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για Αμπέλι 6 & Βροχομετρικά Στοιχεία

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 6. 14-05-2024 και τα βροχομετρικά στοιχεία (ύψος σε mm) το διήμερο 10 – 11 Μαΐου 2024, προς[…]

Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 6. 10-05-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 6. 10-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών. Όλα τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ηρακλείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου[…]

1 2 3