Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Σταυράκια

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταυρακίων
Έτος ίδρυσης: 1928
Προϊόντα: Σταφίδες – λάδι
Πρόεδρος: Παπανδρουλιδάκης Νικόλαος, τηλ: 6945646795
Έχει γραφείο στο ελαιοτριβείο

Βούτες

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βουτών
Έχει Ελαιουργείο
Προϊόντα: Σταφίδα 70 τόνους τον χρόνο & Λάδι 100 τόνους το χρόνο
Πρόεδρος: Μαρκάκης Γιάννης, τηλ: 6936640120
Γραμματέας: Σταύρος Τσουκαλάς, τηλ: 2810 721405

Πετροκέφαλο

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετροκέφαλου
Έχει το ελαιουργείο και το ενοικιάζει & αποθήκες
Πρόεδρος: Αγκουριδάκης Μανώλης, τηλ: 6974975976
Τηλ γραφείου: 2810 721384

Άγιος Μύρωνας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Μύρωνα
Έτος ίδρυσης: 1926
Προϊόντα: Λάδι, σταφίδα (σουλτανί)
Δραστηριότητα: Μονάδα ελαιοτριβίου, Ενεργοποιήσεις Δικαιωμάτων με Α φορέα Επισκοπής.
Πρόεδρος: Σαλούστρος Χαράλαμπος του Εμμανουήλ, τηλ:6977466363
Τηλ.Γραφείου: 2810 721321, Τηλ.Εργοστασίου: 2810 722468
email: asagioumurwna@gmail.com

Πυργού

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πυργούς
Πρόεδρος: Μαρκάκης Μιχαήλ, τηλ: 6937217772

Κάτω Ασίτες

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών
Έχει Γραφείο, Ελαιοτριβείο ,Οινοποιείο και Αγροτικά εφόδια – λιπάσματα- φυτοφάρμακα
Πρόεδρος: Μανωλιτσάκης Εμμανουήλ, τηλ: 6949722322
Τηλέφωνα: 2810861010 2810861575. Fax: 2810861248.

Άνω Ασίτες

Αγροτικός Συνεταιρισμός Άνω Ασιτών
Προϊόντα: λάδι
Πρόεδρος: Ματθαιάκης Μιχάλης, τηλ: 2810 861394

Κεράσια

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερασιών
Προϊόντα: Λάδι, σταφίδες
Πρόεδρος: Παπαδάκης Εμμανουήλ, τηλ: 6932383544 / 2810 791562

Αυγενική

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αυγενικής
Προϊόντα: Λάδι, σταφίδα
Τηλ.: 2810791266
Πρόεδρος: Δερμιτζάκης Ανδρέας, τηλ: 6979112775

Βενεράτο

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βενεράτου
Προϊόντα: Λάδι, σταφύλια επιτραπέζια, σταφίδα
Πρόεδρος: Καραμανωλάκης Γιάννης, τηλ: 6955809119

Σίβα

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σίβας
Πρόεδρος: Ζαχάρης Θαλασσινάκης, τηλ: 6948594722

Δαφνές

Αγροτικός Συνεταιρισμός Δαφνών
Πρόεδρος: Τσουδής Μανώλης, τηλ: 693 7074011

Αγροτικός Σύλλογος Δαφνών
Πρόεδρος: Μπαφάκης Χαρίδημος, τηλ: 697 7545039

Κυπαρίσσι

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κυπαρισσίου
Έχει αποθήκη όπου ενοικιάζει 800 τμ & άλλη μια 150 τμ & γεφυροπλάστιγγα
Πρόεδρος: Ραπτάκης Γιώργος, τηλ: 6973791368

Καλού

Δεν έχει. Είναι στο Κυπαρίσσι

Ρουκάνι

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρουκανίου
Πρόεδρος: Χαιρέτης Λευτέρης, τηλ: 6982017111

Προφήτης Ηλίας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτη Ηλία
Προϊόντα: Λάδι
Πρόεδρος: Μανώλης Βουνδουλάκης, τηλ: 697 2696652

Άγιος Σύλλας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Σύλλα
Ασχολείται μόνο με τις επιδοτήσεις
Πρόεδρος: Κάββαλος Γεώργιος, τηλ: 6985870070

Βασιλειές

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βασιλειών
Μόνο για επιδοτήσεις
Πρόεδρος: Μαγουλάκης Βασίλειος, τηλ: 2810 881315

Σκαλάνι

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκαλανίου
Έτος ίδρυσης: 1928
Παραλαβή προϊόντων σταφίδες – λάδι , γεωργικά εφόδια , επιδοτήσεις
Πρόεδρος: Λυραράκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, τηλ: 6978427148
Τηλ.: 2810 731447