Αμοναχός δρυς Μαστραχά

Ο αμοναχός δρυς βρίσκεται στις Κάτω Ασίτες.

Υπάρχει αυτό το δέντρο και το 1868 έγινε ένα ιστορικό γεγονός εδώ. Είναι ψηλό και ξερό και οι κορμοί του είναι μεγάλοι. Αυτό το δέντρο έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Ο Πολιτιστικός σύλλογος Κάτω Ασιτών τιμώντας την μνήμη του ήρωα διαμόρφωσε το χώρο γύρω από το δέντρο.

Στη μάχη των Ασιτών, τα χαράματα της 3ης του Σεπτέμβρη του 1868, την ώρα που έπεφτε νεκρό το άλογο του Κόρακα, μια σφαίρα βρήκε στο στήθος τον Μαστραχά. Ξεπέζεψε αμέσως και περίμενε τον εχθρό, μάταια όμως, γιατί τον βρήκε ο θάνατος.

“Την 3η του ερχόμενου μηνός έλαβεν χώρα μια εκ των ενδοξότερων μαχών. Αναγγέλομεν υμίν ότι απωλέσαμεν έναν εκ των μεγαλύτερων και ανδρειότερων αρχηγών της Κρήτης. Τον Φραγκίσκο Μαστραχά”.
Μιχαήλ Κόρακας.