Βρώσιμες Ελιές

Βούτες

Βρώσιμες ελιές – μικρή παραγωγή Ρουμπάκης Γιάννης

Πετροκέφαλο

Πάστα ελιάς, Βρώσιμε Ελιές ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τηλ: 6934712323 – 6989944284 Fax: 2810721373

Κάτω Ασίτες

Αμπελόφυλλα – βρώσιμες ελιές – Καραγιαννάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, τηλ: 6974356327 – 2810861247

Άνω Ασίτες

Αγιομυργιαννάκης Μάρκος, τηλ: 6945400226

Αυγενική

Βλαχάκης Γιάννης, τηλ: 6937055793

Καλού

Μεταξάκης Στεφανής του Εμμανουήλ 6937669550