Γεφύρι Μαστρογιώργη Φραγκούλη

Γέφυρα στη θέση “Καμάρα” στο χωριό Αυγενική