Γεωργικές Προειδοποιήσεις για Αμπέλι 6 & Βροχομετρικά Στοιχεία

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 6. 14-05-2024 και τα βροχομετρικά στοιχεία (ύψος σε mm) το διήμερο 10 – 11 Μαΐου 2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Όλα τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ηρακλείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  https://www.minagric.gr/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο6