Ενετικό Σαρνίτσι στο Σκαλάνι

Ενετικό Σαρνίτσι στη θέση Σαρακηνό

Το Σαρνίτσι (δεξαμενή νερού) ανακαλύφθηκε πρόσφατα και βρίσκεται υπό αξιολόγηση.