Ενημέρωση για δολωματικό ψεκασμό δακοκτονίας σε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – ΡΟΥΚΑΝΙ

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Ε. Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι  με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών, θαξεκινήσει ο 1ος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας

 –       Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24/06/24 σε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΡΟΥΚΑΝΙ του Δήμου Ηρακλείου

Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση σε αυτά για να μπορεί να τα ψεκάσει και οι βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευχθεί πιθανός ανεπιθύμητος ψεκασμός.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας δεδομένου ότι σε αυτές, η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος είναι εξαιρετικά αμφίβολη και ως εκ τούτου ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ιδία μέσα, ενεργώντας πάντα υπό την καθοδήγηση των τεχνικών τους συνεργατών.

Επίσης, επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι, επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους ώστε να διαπιστώνουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

 Τηλ. επικοινωνίας: 281 3407980, 281 3407981, 281 3407915