Εχθροί – Ασθένειες του Αμπελιού Νο7

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 7. 21-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ