Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ

Η δίκλιτη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (Άγιος Γεώργιος και Αγία Αικατερίνη), η οποία μάλιστα πρόσφατα συντηρήθηκε από την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

αποτελεί ένα από τα σημαντικά μνημεία της εποχής της Ενετοκρατίας με τα περίτεχνα γλυπτά πλέγματα στα αγιοθύριδα και στους κυκλικούς φεγγίτες καθώς και με τα χαρακτηριστικά οξυκόρυφα τόξα.