Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος και Αγίου Χαραλάμπους

Στον αύλειο χώρο της εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και Αγίου Χαραλάμπους γίνονται τα «Ραύκεια».

Η πύλη του παλαιού κοιμητηρίου της αυλής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.