Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΓΕΝΙΚΗ

Ο ναός της Παναγίας στην Αυγενική, ένα από τα παλιότερα μνημεία στην επικράτεια του σημερινού δήμου, είναι πιθανό ότι οικοδομήθηκε κατά τη β΄ βυζαντινή περίοδο (12ος – 13ος αι.).

Ο ναός ανήκει στον συνεπτυγμένο τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με συμπαγή τα γωνιαία διαμερίσματα και έχει την κάτοψη του ελεύθερου σταυρού, ενώ η στέγη που θα έπρεπε να ακολουθεί και αυτή το σχήμα του σταυρού είναι καμαρωτή, που σημαίνει ότι η σκεπή ανακατασκευάστηκε σε μεταγενέστερη περίοδο – πιθανότατα κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Εξωτερικά ο ναός δείχνει ότι ανήκει στον τύπο του μονόχωρου, καθώς είναι επιμήκης με ευθύγραμμους τοίχους και δίρριχτη καμαροσκεπή στέγη. Οι ντόπιοι σήμερα ονομάζουν την εκκλησία «Παναγία Στρατηλάτισσα».