Κοινοτική Κρήνη Δαφνών

ΚΡΗΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΩΝ 1897
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΣΙ