Κρήνες στη θέση “Καμάρα” και στη θέση “Κάτω Βρύση” στην Αυγενική

Όπως αναφέρει η ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4146/1442/28-12-1998 – ΦΕΚ 35/Β/26-1-1999, “Χαρακτηρίζουμε ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, μία γέφυρα και μία κρήνη στη θέση “Καμάρα” και μία κρήνη στη θέση “Κάτω Βρύση” στο χωριό Αυγενική Μαλεβυζίου Ν. Ηρακλείου και ορίζουμε ζώνη προστασίας 10 μ. περιμετρικά αυτών, διότι αποτελούν ενδιαφέροντα ειδικά κτίσματα στα οποία συνδυάζονται οι αυστηρές μορφολογικές λύσεις που επιβάλλει μια συγκεκριμένη τεχνολογία με την αισθητική του λαϊκού τεχνίτη.