Λαογραφικό Μουσείο Αυγενικής

Στον οικισμό της Αυγενικής υπάρχει λαογραφικό Μουσείο το οποίο προσωρινά δεν λειτουργεί.

Το μουσείο φιλοξενείται σε μια παλιά παραδοσιακή οικία η οποία εν καιρώ θα συντηρηθεί και το μουσείο θα λειτουργήσει ξανά για να αναδειχθεί διαμέσου του ο πολιτισμός και η παράδοση της περιοχής.