Μονές και Ναοί Βλαχιανών

Τα Βλαχιανά είναι στην Ενορία Αυγενικής

Μονές και Ναοί Βλαχιανών:

Τίμιος Σταυρός
Μιχαήλ Αρχάγγελος