Μονές και Ναοί Κερασιων

Ενορία Κερασιών Αη Γιώργη

Πατήρ Γιαμαλάκης Αλέξανδρος, τηλ: 6950835497

Μονές και Ναοί Ενορίας Κερασιών:

Άγιος Γεώργιος – πολιούχος
Ζωοδόχος Πηγή, Άγιος Νικόλαος και Αγίου Κων/νου κ Ελένης (κεντρικός Ι.Ν.)
Παναγία Φανερωμένη
Αφέντης Χριστός – πανήγυρις 6 Αυγούστου
Ανάληψη
Άγιος Σίλας – κοιμητήριο
Άγιος Σίλας – ερειπωμένος Ναός