Μονές και Ναοί Ρουκανίου

Ενορία Ρουκανίου

Πατήρ Νιπηράκης Αθανάσιος

Μονές και Ναοί Ρουκανίου

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
Άγιος Ιωάννης – βυζαντινή εκκλησία
Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης – υπάρχει και ο παλιός Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης δίπλα στον νέο, όπου είναι γκρεμισμένος.