ΜΟΝΗ ΑΗΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Η ΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Μετόχι της Μονής Επανωσήφη.

Η Μονή Αηστράτηγου είναι χτισμένη σ’ ένα καταπληκτικό τοπίο ανάμεσα στους οικισμούς της Καρκαδιώτισσας και το Ρουκάνι. Η περιοχή είναι κατάφυτη και επιβε-βαιώνει όσους ισχυρίζονται ότι τα μοναστήρια ήταν χτισμένα στις ωραιότερες τοποθεσίες.

Αιωνόβιοι Δρυς, κυπαρίσσια και άλλα δέντρα δημι¬ουργούν μια πανέμορφη εικόνα, ενώ σε πολύ κοντινή απόστα¬ση έξω από τον περίβολο βρίσκεται το «Καβούσι» (κτιστή πηγή) όπου ακόμα και σήμερα αναβλύζει νερό. Πρόκειται για ένα σημαντικό μοναστηριακό συγκρότημα, από το οποίο σώζεται το καθολικό και κάποια κτίσματα γύρω από την εσωτερική αυλή. Το μοναστήρι κτίστηκε πιθανότατα, κατά την Β΄ βυζαντινή περίοδο όπως μαρτυρεί και ο κατάγραφος με τοιχογραφίες (15ου αιώνα) σταυρεπίστεγος ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, που σώζεται σε καλή κατάσταση.

Η Μονή Αηστράτηγου λειτουργούσε ως και τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης. Ακολουθεί μια περίο¬δος ερήμωσης και η εξάρτηση της από τη Μονή Επανωσήφη. Όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές, το ιστορικό κενό που παρατηρείται είναι μεγάλο. Δεν είναι γνωστά σήμερα άλλα στοιχεία. Η παράδοση μόνον θέλει το μοναστήρι του Στρατηγού να είναι μετόχι ενός Τούρκου Αγά, ο οποίος και το χάρισε στη Μονή Επανωσήφη.