ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑΝΗ

Ένας μικρός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη βρίσκεται μέσα στην μονή Παλιανής πάνω σε ψηλό βράχο και σε μικρή απόσταση ΝΔ του καθολικού. Ανήκει και αυτός στον τύπο του μονόχωρου δρομικού καμαροσκέπαστου, του πλέον διαδεδομένου αυτήν την περίοδο.

Στον τύπο αυτόν ανήκουν ναοί που έχουν ορθογώνια κάτοψη, στεγάζονται με κυλινδρικό θόλο, ενώ εξωτερικά φέρουν δίρριχτη στέγη. Πολύ συχνά ένα ή περισσότερα τόξα, ανάλογα το μήκος του κτιρίου, υποβαστάζουν το θόλο, τα οποία με τη σειρά τους στηρίζονται σε εντοιχισμένες προεξοχές (mensolini) ή σε παραστάδες. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη σώζει στο εσωτερικό του τοιχογραφημένο διάκοσμο. Με βάση την επιγραφή που διατηρείται πάνω από την αγία πρόθεση, ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε την εκκλησία ήταν ο επονομαζόμενος «Γεώργιος ο ζωγράφος»: (Ώτα)ν ύς Θεόν εκπε(τάς) τάς χοίρας, μνήστιτι, θήτα, Γε(ωρ)γίου του ζογράφου. Ο εν λόγω ζωγράφος, ο οποίος έδρασε τον 14οαι., πιστεύεται ότι διακόσμησε και την εκκλησία της Παναγίας στο χωριό Κυρμουσή Καινουργίου. Σύμφωνα με τον Εμμ. Μπορμπουδάκη «ο ζωγράφος Γεώργιος είναι μεν επηρεασμένος από την παλαιολόγεια τέχνη, την οποία εκφράζει με την απόδοση του όγκου των μορφών, την κίνηση των ομάδων και την τρισδιάστατη απόδοση του χώρου, αλλά παραμένει ένα επαρχιώτης καλλιτέχνης»