ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ

Και ο Άγιος Ιωάννης στο ΝΑ άκρο του χωριού όπως τον ναό της Παναγίας των Αγγέλων, ήταν κατεστραμμένος στις αρχές του 20ου αι.

αλλά σε αυτήν την περίπτωση σωζόταν ακόμη στη θέση του ο νότιος τοίχος της εκκλησίας, η είσοδος δηλαδή, καθώς και η κτητορική επιγραφή στο επιστύλιο, στην οποία αναφέρεται και το έτος κτήσης του το 1644. Η διακόσμηση της θύρας είναι εντυπωσιακή και επηρεασμένη από την ιταλική Αναγέννηση.