ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΚΗ ΣΚΑΛΑ

Σπηλαιώδης ναός Παναγία – Ζωοδόχος Πηγή που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού του Προφήτη Ηλία. Αναφέρεται από τον Paul Faure, στην μελέτη του Σπηλαιώδεις ναοί της Κρήτης σαν μία από τις εκκλησίες που χτίστηκε σε αρχαίο λατρευτικό σπήλαιο.