Οικία Εμμ.Λυδακάκη

Βρίσκεται στο νεώτερο κομμάτι του οικισμού της Σίβας στο δυτικό άκρο και αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα κτιρίου με νεοκλασικές επιρροές, όπως αυτές εφαρμόστηκαν σε ημιαστικές περιοχές της Κρήτης, και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.