Οικία Τριγύρη

Στο χωριό Βούτες διασώζεται η Οικία Τριγύρη.