Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ

Στο Στεργιανό Πεδιάδας, που βρίσκεται κοντά στις Βασιλιές, υπήρχε ένας μεγάλος πύργος. Ο πύργος αναφέρεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1226 και στέκεται ακόμη σε κακή κατάσταση. Μπορούσε να στεγάσει 150 άτομα και είχε φρουριακό περίβολο.

Η κατασκευή του προδίδει Ενετική προέλευση, αλλά χρησιμοποιήθηκε κι από τους Τούρκους.

Στην Επανάσταση του 1897 (24-25 Απριλίου) χρησιμοποιήθηκε από τους εχθρούς έγινε θέατρο ισχυρών συγκρούσεων. Τελικά καταλήφθηκε από τους επαναστάτες, που όμως δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν. Έτσι, φεύγοντας τον έκαψαν για να μη μπορούν οι εχθροί να τον χρησιμοποιήσουν.