Πάνω Βρύση Στη Σίβα

Ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. η κοινοτική Βρύση -«Πάνω Βρύση» σύμφωνα με τους ντόπιους

, διότι αποτελεί σημαντικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής και αποτελεί σημείο αναφοράς της ζωής του οικισμού.