Ποτοποιία Ολυμπία

Βιοτεχνία παραγωγής και εμφιάλωσης τσικουδιάς και οινόπνευμα – Ποτοποιία Ολυμπία

Ξενοκτιστάκη Αριάδνη

Αγ.Μύρων Τ.Κ. 70013

Τηλ: 2810 721271, 2810 721448