Ρωμαϊκά λουτρά – συναΐτα 300 μΧ

Στην περιοχή των Κάτω Ασιτών υπάρχουν τα ρωμαϊκά λουτρά που βρέθηκαν στην περιοχή της «Σιναϊτας», 300 μΧ κοντά στον οικισμό που βρισκόταν η αρχαία πόλη Ριζηνία

Για τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο (961 -1204 μ.Χ.) δεν υπάρχουν πληροφορίες για το χωριό. Το πιθανότερο είναι ότι σ’ αυτά τα χρόνια μετατράπηκαν τα ρωμαϊκά λουτρά σε ναό της αγίας Αικατερίνης. Πρόκειται για μια ήρεμη περίοδο η οποία λήγει με την κατάληψη της Κρήτης από τους Ενετούς.