Σπήλαια Κάτω Ασιτών

Στον οικισμό των Κάτω Ασιτών υπάρχουν δύο σπήλαια ιδιαιτέρου κάλλους.

Ο Λέστας σπήλιος στη θέση Μαριάς Αλώνι και το Σπήλαιο Μέλισσα πάνω από το Γοργολαΐνη