Σπήλαιο Μερτζάνη

Στο χωριό Πυργού υπάρχει ο Μερτζάνης Σπήλιος στη θέση Μερτζάνη.

Το σπήλαιο καλύπτεται απο μεγάλη συκιά στην είσοδο του και δεν είναι εύκολα ορατό. Το σπήλαιο σύμφωνα με την τους χωριανούς χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο απο τους προγόνους τους κατα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.