Σπήλαιο “το Ανώνυμο” στον Άγιο Μύρωνα

το Ανώνυμο Σπήλαιο είναι φυσικό σπήλαιο άνωθεν του Αγιάσματος.