ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΧΑΜΑΜΟΥΤΖΗ

Το σπήλαιο βρίσκεται πάνω σε λόφο, στο εσωτερικό της εκκλησίας του Άι-Γιώργη στον Άγιο Σύλλα, Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου.

Το μικρό σπήλαιο του Χαμαμουτζή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από σπηλαιολογικής απόψεως, είναι όμως στενά συνδεδεμένο με την εθνική αντίσταση στην Κρήτη.