Ταξί – Αγοραίο

Άγιος Μύρωνας

Γουβιανάκης Εμμανουήλ, τηλ: 6909928360

Κάτω Ασίτες

Καλαφατάκης Μανώλης, τηλ: 6950611770

Βαρδάκης Ιωάννης

Αλεβυζάκης Δημήτρης, τηλ: 6936954516

Αυγενική

Σταυρουλάκης Κωστής

Δαφνές

Παρασχάκης Νικόλαος, τηλ: 694 6873515