Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού, Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 8 και το Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο2, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 8

Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο2