Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 11 και Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο 3

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού Νο 11 και το Τεχνικό Δελτίο Μηλιάς, Αχλαδιάς και Καρυδιάς Νο 3, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ή εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από τη λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ΑΜΠΕΛΙ

ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΑΡΥΔΙΑ