Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού  Νο 12. 18-06-2024

Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού  Νο 12. 18-06-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών:

To Τεχνικό Δελτίο