Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού  Νο 13. 28-06-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού  Νο 13. 28-06-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Τεχνικό Δελτίο Αμπελιού  Νο 13. 28-06-2024