Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 6. 10-05-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 6. 10-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Όλα τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ηρακλείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  https://www.minagric.gr/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio

Το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 6. 10-05-2024