Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 7. 22-05-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 7. 22-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ή εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από τη λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 7. 22-05-2024