Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 9. 02-07-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 9. 02-07-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Τεχνικό Δελτίο Ελιάς Νο 9. 02-07-2024