Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών Νο 1, 16-05-2024

Συνημμένα θα βρείτε το Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών Νο 1, 16-05-2024, προς ενημέρωση των παραγωγών.

Όλα τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ηρακλείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  https://www.minagric.gr/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio

Τεχνικό Δελτίο Εσπεριδοειδών Νο 1, 16-05-2024