Το νεκροταφείο της αρχαίας Ριζηνίας

Το νεκροταφείο της αρχαίας Ριζηνίας βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μετά τις Ανω Ασίτες.

Οι ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν το 1969 από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και έφεραν στο φως μία εκτεταμένη νεκρόπολη, η οποία βρισκόταν σε συνεχή χρήση από το τέλος της μινωικής εποχής μέχρι τον 6ο μ.Χ. αιώνα.

Έχουν ανασκαφεί 680 τάφοι και τα σημαντικότερα ευρήματα (επιτύμβιες στήλες, αγγεία, τεφροδόχοι κ.λ.π.) εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στην άκρη του νεκροταφείου, δίπλα στο δρόμο βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση δυο θολωτά κτίσματα της ρωμαϊκής εποχής (Σηδερόσπηλια). Η παράδοση λέει ότι αυτοί ήταν τάφοι βασιλιάδων και ότι εκεί κοντά υπάρχει κι ένας τρίτος, γεμάτος χρυσάφι, που δεν έχει βρεθεί ακόμα…