Το Νυχτεριδόσπηλιο των Ανω Ασιτών

Το Νυχτεριδόσπηλιο των Ανω Ασιτών, με βάθος 100 μέτρων που είναι από τα 4 σημαντικότερα σπήλαια του Ψηλορείτη για τις νυχτερίδες.

Αποτελεί καταφύγιο για το είδος Rhinolophus ferrumequinum όλο το χρόνο ενώ στις αρχές του καλοκαιριού εκατοντάδες θηλυκά μαζεύονται εδώ για να γεννήσουν