Υποβολή δήλωσης ζημιών σε αμπέλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΙΣ 13/06/2024

Έπειτα από αναγγελία ζημιάς των ανταποκριτών ΕΛΓΑ του Δήμου Ηρακλείου για ζημιά στις αμπελοκαλλιέργειες από τον καύσωνα στις 13/06/2024, δόθηκε έγκριση από τον ΕΛΓΑ για υποβολή δηλώσεων.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 28/06/2024 στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κατά τόπους ανταποκριτές  ΕΛΓΑ του Δήμου Ηρακλείου.

Επισημαίνεται ότι η ζημιά δεν είναι καθολική και εντοπίζεται κυρίως σε καλλιέργειες αμπελιών για επιτραπέζια σταφύλια (κυρίως κλώνοι).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να αφήνουν ΜΑΡΤΥΡΕΣ σε κάθε αμπελοτεμάχιο δύο μη διαδοχικές σειρές στο μέσο του αμπελώνα, άθικτες (απείραχτες όπως ήταν κατά την ημέρα της ζημιάς). Στον υπόλοιπο αμπελώνα οι παραγωγοί μπορούν να προβούν σε όποιους καλλιεργητικούς χειρισμούς κρίνουν απαραίτητους προκειμένου να περιορίσουν την οικονομική ζημιά.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ  

Β) ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και

Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής).