Φανοποιεία – Συνεργεία

Άγιος Μύρωνας

Συνεργείο αυτοκινήτων – Στέλιος Θεοδωράκης, τηλ: 2810 721120

Συνεργείο – ηλεκτρολογείο – Κατεργιαννάκης Μανώλης και Γιώργος, τηλ: 2810 721009

Φανοποιείο Θεοδωράκης Γεώργιος και Νικόλαος, τηλ: 2810 721240

Κάτω Ασίτες

Μηχανουργείο – Βουλκανιζατέρ Μοσκολάκης Εμμανουήλ

Άνω Ασίτες

Μηχανουργείο Αγιοβαρβαριτάκης Ιωάννης του Γεωργίου, τηλ: 6945701335

Αλουμίνια Αγιοβαρβαριτάκης Ιωάννης του Δημητρίου, τηλ: 6936685577

Σκαλάνι

Συνεργείο Κεφαλουδάκης Τηλέμαχος, τηλ: 6940843735

Συνεργείο Αυτοκινήτων Κόκκινος Μανώλης, τηλ: 2810 731838

Φανοποιείο Στεϊακάκης Γιώργος, τηλ: 2810 731540

Συνεργείο Αυτοκινήτων Κασωτάκης Γιάννης, τηλ: 6946001958