ΦΑΝΤΑΞΟΣΠΗΛΙΟΣ

Το σπήλαιο στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Πρόκειται για Βραχοσκεπή. Εντοπίστηκαν κατάλοιπα μινωικής περιόδου. Τό σπήλαιο «εφάντασε». Είναι πολλά σπήλαια γνωστά με την ίδια ονομασία.

Σε ένα από αυτά μετέφεραν τους προσβεβλημένους άπό πανούκλα όπου και πέθαιναν. Άπό τότε τό σπήλαιο «φαντάσει» και ακούονται μουγκρίσματα τή νύκτα.

Με την ίδια ονομασία υπάρχουν και άλλα σπήλαια όπως αυτό στό Λαγολιό Πυργιώ-τισσας, στη Λοχριά Αμαρίου και στην Εθιά Μονοφατσίου.