Νερόμυλοι

Νερόμυλοι

Νερόμυλοι Βενεράτου. Στον οικισμό του Βενεράτου διασώζονται δύο νερόμυλοι κρυμμένοι μέσα στην πυκνή βλάστηση στο φαράγγι του Βενεράτου. Ο μύλος του Πετρά όπου βρίσκεται μέσα[…]