Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Με την κατάργηση της παραδοσιακής κοινωνικής οργάνωσης από τους Δήμους και τις Κοινότητες και το πέρασμα στην εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» πριν και «Καλλικράτης» σήμερα,[…]